Vat Phu-Champasak-Laos

ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ວັດພູ ພິມ
staff

ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ວັດພູ
SAGV - Service de l'Aménagement et de la Gestion du site de Vat Phu
Muang Champassak
RDP LAO
Tel : 0309565325

email : ອີເມລນີ້ຈະຖືກປ້ອງກັນຈາກສະແປມບອດ ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເປີດການໃຊ້ງານຈາວາດຄິບກ່ອນ
   

  smoke free area

  Vat Phu - Vues

  ຕາຕະລາງເຂົ້າທ່ຽວຊົມ

  ເປີດບໍລິການ
  ທຸກໆວັນ
  - ເລີ້ມເວລາ 8:00 ເຊົ້າ ຮອດ 6:00 ແລງ ສຳລັບເຂົ້າຊົມເຂດສະຖານວັດພູ
  - ເລີ້ມເວລາ 8:00 ເຊົ້າ ຮອດ 4:30 ແລງ ສຳລັບເຂົ້າຊົມ ຫໍພິພິທະພັນ
   
  ລາຍການລາຄາ :
  (ພຽງປີ້ດຽວສາມາດທ່ຽວຊົມໄດ້ ທັງຫໍພິພິທະພັນ ແລະ ເຂດສະຖານວັດພູ)
      - 35 000 ກີບ ສຳລັບຄົນຕ່າງປະເທດ
      - 5 000 ກີບ ສຳລັບຄົນລາວ
     - 15000 ກີບ voiturette électrique
  ສາມາດເຂົ້າຊົມເຂດສະຖານວັດພູ ແບບລ່ວງເວລາໄດ້
   
  ຂໍ້ມູນລະອຽດ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງຕາມ ຕາຕະລາງ ແລະ ຄ່າຜ່ານປະຕູເຂົ້າຊົມ
   

  ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ

  ເວັບໄຊ໋ນີ້ ສ້າງຂື້ນພາຍໄຕ້ໂຄງການ ກອງທຶນສາມັກຄີພິເສດ ໃນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ລາວ ແລະ ຝຣັ່ງ ເພື່ອການສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາພື້ນທີ່ ທາງດ້ານປະຫວັດສາດ ແລະ ວັດທະນະທຳຂອງ ວັດພູຈຳປາສັກ.
  Image2
  ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທຳ
  ກົມມໍລະດົກ ຫ້ອງການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດສັນພື້ນທີ່ມໍລະດົກໂລກ ວັດ​ພູ​ຈຳປາ​ສັກ

   


  marianne1

  ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ
  ສະຖານທູດຝຣັ່ງ ປະຈຳລາວ
  ພະແນກການຮ່ວມມື ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານວັດທະນະທຳ